Bảo tàng đất ngập nước này nằm ở vùng đất ngập nước lớn nhất gần Bắc Kinh, là nơi cư trú của 40 loài chim cư trú và là đường đi của 151 loài chim di cư.

Cảnh quan Bảo tàng đầm lầy ở Huailai – Tenio

Bảo tàng phổ biến kiến ​​thức về đất ngập nước cho khách du lịch, đặc biệt là thanh thiếu niên, đồng thời giáo dục và đào tạo những người đam mê khoa học phổ biến với sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý lâm nghiệp.

Mục tiêu chung của dự án là đạt được một tòa nhà giảm thiểu sự xáo trộn đối với vùng đất ngập nước và hòa nhập vào thiên nhiên, đồng thời bao gồm ba mục tiêu chính tương ứng là tác động vi mô, không phát thải và chu kỳ hoàn toàn.

Cách để đạt được mục tiêu là trước tiên sử dụng chiến lược nổi hình khuyên nâng tòa nhà lên trên vùng đất ngập nước, sau đó sử dụng thiết kế tòa nhà năng lượng thấp, thiết bị tự đi xe đạp và xây dựng lắp ráp. 

QUÁ TRÌNH — Một bảo tàng đi xe đạp đầy đủ về giáo dục đất ngập nước. Tính dễ bị tổn thương của môi trường ở các vùng đất ngập nước đòi hỏi phải giảm thiểu sản lượng của các tòa nhà đối với tự nhiên.

Bắt đầu từ thiết kế, bảo tàng nhận ra chu trình hoàn toàn của vật liệu, năng lượng và hệ thống nước. Tòa nhà sử dụng kết cấu thép đúc sẵn và thực hiện chu trình quay của vật liệu trong toàn bộ vòng đời, từ sản xuất tại nhà máy đến lắp đặt và tháo dỡ tại chỗ. Nó sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng không khí để thực hiện chu kỳ năng lượng.

PLANET — Đạt được sự thân thiện với các loài chim trong vùng đất ngập nước tự nhiên bằng tác động vi mô và không phát thải. 

Tòa nhà sử dụng cấu trúc nâng cao trên khu vực để giảm thiểu việc chiếm đất ngập nước càng nhiều càng tốt, và khôi phục đất ngập nước tự nhiên trong khu vực. Đồng thời, cảnh quan đất ngập nước được bù đắp trên mái của tòa nhà, do đó tổn thất thực về đất ngập nước bằng không.

  • Kiến trúc sư: Tenio
  • Diện tích: 8446 m²
  • Năm: 2019

Xem thêm>> Cảnh quan công viên nhiều tầng của trung tâm thương mại đô thị Thâm Quyến

Hành lang sinh thái xanh cho thành phố kiểu mới ở Ninh Ba, Trung Quốc

Greenmore [G+] – Mang lại cuộc sống an nhiên!

Nguồn: Tạp chí Greenmore