Cải tạo cảnh quan sân vườn của một khu vườn tại London

Cải tạo cảnh quan sân vườn của một khu vườn tại London

Cải tạo cảnh quan sân vườn Một khu vườn tại London, ngôi nhà với tiêu chuẩn cao cấp là một trong 11 ngôi nhà phố được xây dựng từ bảy năm trước, song khu vườn lại sử dụng các thanh tà-vẹt bằng gỗ, đá tấm và trải sỏi,những thành phần đó hoàn …