Cảnh quan sân vườn hiện đại

Cảnh quan sân vườn hiện đại

Cảnh quan sân vườn các ý tưởng, phong cách khác nhau trong thiết kế đường đi lối dạo, sân trước, sân sau hiên và đường dẫn hồ bơi. Mỗi ý tưởng, mỗi phong cách mang những nét độc đáo riêng cho cảnh quan sân vườn từ những vị trí của mỗi bụi cây, hoa …