Đà Nẵng Resort

Đà Nẵng Resort

Thiết kế Đà Nẵng Resort của Võ Trọng Nghĩa Đà Nẵng Resort được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng xanh nhiệt đới, hiện đại nhưng thanh bình, với các vật liệu chính bao gồm tre, đá và cây xanh.  Đà Nẵng Resort được thiết kế trên diện tích 3ha, sứ …