Thiết kế công viên đẳng cấp thế giới

Thiết kế công viên đẳng cấp thế giới

Thiết kế công viên đẳng cấp thế giới của Hosper HOSPER và bài dự thi tuyệt mỹ của mình cho cuộc thi Thiết kế công viên Moscow, Nga. Cuộc thi kiến trúc công viên quốc tế của Nga đã chọn công ty kiến trúc cảnh quan đô thị HOSPER cho vị trí thứ 2, và …