Công trình vườn đứng ấn tượng tại trường học ở Singapore

Công trình vườn đứng ấn tượng tại trường học ở Singapore

Công trình được thiết kế lắp đặt tại trường cao đẳng Kỹ thuật Trung ương của Singapore. Các bức tường cao lên đến 35 m, tổng cộng khoảng 200m2. Công trình này nhằm giáo dục cho các em học sinh biết bảo về môi trường và cung cấp một môi trường học tập …