Nhằm giúp Quý khách hàng đang có nhu cầu thiết kế cảnh quan sân vườn. Greenmore xin gửi tới Quý khách hàng Bảng báo giá thiết kế cảnh quan như sau:

1. ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ:

STT

Diện tích (m2)

Xuất đầu tư ( tr.đồng)/m2

1.5-2.0

2.0-2.5

2.5-3.0

1

100-150

160,000

170,000

180,000

2

151-200

140,000

150,000

160,000

3

201-250

120,000

130,000

140,000

4

251-350

100,000

110,000

120,000

5

351-450

80,000

90,000

100,000

6

451-600

60,000

70,000

80,000

7

>600

40,000

50,000

60,000

 

Lưu ý: Đối với sân vườn có diện tích S<100m2, thiết kế phí sẽ được tính thành gói : 10.000.000 đ

2KHUYẾN MÃI:

Tổng giá trị thiết kế sẽ được khuyến mãi giảm trừ 30% khi Greenmore thực hiện thi công dự án

3QUY TRÌNH THIẾT KẾ:

– Tiếp xúc và báo giá.

– Khảo sát, lên thiết kế ý tưởng sơ bộ với khách hàng trên máy tính.

– Ký kết Hợp đồng và tạm ứng theo điều khoản thanh toán;

– Thiết kế ý tưởng (concept), báo cáo và khách hàng đồng ý, tạm ứng tiếp theo điều khoản thanh toán;

– Triển khai thiết kế chi tiết bản vẽ thi công cảnh quan, bàn giao và thanh quyết toán hợp đồng;

– Thực hiện giám sát tác giả ( nếu có).

**Ghi chú:

– Chi phí thiết kế cảnh quan không bao gồm thiết kế chi tiết bể bơi và thiết bị sân vườn.

– Thời gian thiết kế: +10-15 ngày đối với diện tích loại (1)+(2)

+15-20 ngày đối với diện tích loại (3)+(4)

+Từ 20 ngày trở lên đối với diện tích loại (5+6+7)

– Báo giá trên không bao gồm chi phí đo đạc khảo sát lại hiện trạng (nếu cần);

                                                                 Hà Nội,ngày  25 tháng 11năm 2014

                                                                     Chịu trách nhiệm báo giá

 

 

                                                                    Dương Công Tần