background page

Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab

Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên

Bảo tàng tự nhiên – Muhammad Ragab. Trong địa lý vật lý, một cồn cát là một đồi cát xây dựng bằng gió hay dòng nước. Dunes tưởng tượng ra dưới nhiều hình thức khác nhau và kích cỡ, hình thành bởi sự tương tác với dòng chảy của không khí hoặc nước. Hầu hết các loại cồn đang còn ở phía đầu gió nơi cát được đẩy lên các cồn cát và có một “trượt bề mặt” ngắn hơn và thoáng gió.

bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-1
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab

Các thung lũng hoặc máng giữa cồn được gọi là thấp điểm. Một ” khu cồn cát” là một khu vực được bao phủ bởi những cồn cát rộng lớn. Lĩnh vực cồn cát lớn được gọi là erg.

bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-2
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-3
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab

 

bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-4
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-5
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-6
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-7
Bảo tàng lịch sử tự nhiên – Muhammad Ragab
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-8
Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-9
Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-10
Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
Model
Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn
Thiết kế Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
Model
Thiết kế Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên

 

Model
Thiết kế Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-15
Thiết kế Cảnh quan Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-17
Các lớp cấu tạo – Bảo tàng lịch sử tự nhiên
bao-tang-lich-su-tu-nhien-greenmroe.vn-18
Các lớp cấu tạo – Bảo tàng lịch sử tự nhiên

Trên đây Greenmore đã chia sẻ cho bạn những hình ảnh một công trình nổi tiếng trên thế giới, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn.

“Greenmore mang đến cho bạn cuộc sống an nhiên”

Tạp chí Greenmore

GREENMORE [G+]