Vườn Đứng Trung Tâm Thương Mại Aeon

Vườn Đứng Trung Tâm Thương Mại Aeon

Vườn đứng trung tâm thương mại Aeon là một trong những vườn thẳng đứng lớn nhất tại Hà Nội. Với mong muốn hướng kế kiến trúc xanh cho trung tâm thương mại các nhà đầu tư Nhật Bản đã kết vườn đứng và các yếu tốt kiến trúc hiện đại tạo nên nét nội bật …