Không gian nhà ở xanh Funen Blok K – Amstecdam

Không gian nhà ở xanh Funen Blok K – Amstecdam

Phát triển nhà ở xanh trên khắp thế giới trở nên bền vững và dễ sống hơn đang được đội ngũ kiến trúc sư trên khắp thế giới sáng tạo mỗi ngày. Chìa khóa để có một dự án tốt là làm tròn trách nhiệm đối với  “cuộc hôn nhân” giữa công trình và cảnh …