Trung tâm cộng đồng bền vững tại Selangor, Malaysia

Trung tâm cộng đồng bền vững tại Selangor, Malaysia

Nhân loại luôn mong muốn sâu thẳm là được ghi dấu sự hiện diện của họ trên mảnh đất họ sống bằng những công trình cảnh quan mang đậm tính cộng động của họ. Ý thức bẩm sinh về quyền sở hữu đất đai của các dân tộc trên thế giới là một động lực chính …

Công trình triển lãm thực vật Flora Expo Đài Loan

Công trình triển lãm thực vật Flora Expo Đài Loan

Công trình Nhà triển lãm thực vật Flora Expo Đài Bắc với ba tòa nhà mang tên Ước mơ, Tương lai và Sự sống đại diện cho mong muốn kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc và các giải pháp công nghệ nhằm tạo ra không gian xanh thống nhất. Dự án biến những cây …