Chuyện “Vườn đứng” – lịch sử về những bức tường xanh

Chuyện “Vườn đứng” – lịch sử về những bức tường xanh

Khi các thành phố và các tòa nhà trên khắp thế giới đang được bao phủ trong màu xanh của lá cây. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi: vườn đứng sẽ trở thành một chức năng thiết yếu hay chỉ là một trào lưu mốt nhất thời? Thực tế vườn đứng - một ý tưởng có lịch sử lâu …