Thiết kế cổng không mái che

Thiết kế cổng không mái che

Cổng vào cũng là một hạng mục rất quan trọng trong thiết kế. Hạng mục này sẽ là nơi đầu tiên mà người ngoài nhìn thấy khi tới ngôi nhà của bạn. Một thiết kế cổng đẹp mắt sẽ giúp tạo ấn tượng ban đầu vô cùng lớn cho công trình. Chính vì vậy, Greenmore …

Thiết kế cổng có mái che

Thiết kế cổng có mái che

Cổng vào cũng là một hạng mục rất quan trọng trong thiết kế. Hạng mục này sẽ là nơi đầu tiên mà người ngoài nhìn thấy khi tới ngôi nhà của bạn. Một thiết kế cổng đẹp mắt sẽ giúp tạo ấn tượng ban đầu vô cùng lớn cho công trình. Chính vì vậy, Greenmore …

Lối đi có mái dàn hoa

Lối đi có mái dàn hoa

Thiết kế lối đi là một vấn đề hết sức quan trọng trong thiết kế cảnh quan sân vườn. Một lối đi sẽ bao quanh hoặc xuyên qua sân vườn và tạo nên một điểm nhấn rất mạnh trong cảnh quan. Vì vậy một lối đi đẹp sẽ mang lại tính thẩm mỹ rất lớn cho sân …

Thiết kế lối đi lên dốc

Thiết kế lối đi lên dốc

Thiết kế lối đi là một vấn đề hết sức quan trọng trong thiết kế cảnh quan sân vườn. Một lối đi sẽ bao quanh hoặc xuyên qua sân vườn và tạo nên một điểm nhấn rất mạnh trong cảnh quan. Vì vậy một lối đi đẹp sẽ mang lại tính thẩm mỹ rất lớn cho sân …

Thiết kế lối đi dạng cầu

Thiết kế lối đi dạng cầu

Thiết kế lối đi là một vấn đề hết sức quan trọng trong thiết kế cảnh quan sân vườn. Một lối đi sẽ bao quanh hoặc xuyên qua sân vườn và tạo nên một điểm nhấn rất mạnh trong cảnh quan. Vì vậy một lối đi đẹp sẽ mang lại tính thẩm mỹ rất lớn cho sân …