Trung tâm cộng đồng bền vững tại Selangor, Malaysia

Trung tâm cộng đồng bền vững tại Selangor, Malaysia

Nhân loại luôn mong muốn sâu thẳm là được ghi dấu sự hiện diện của họ trên mảnh đất họ sống bằng những công trình cảnh quan mang đậm tính cộng động của họ. Ý thức bẩm sinh về quyền sở hữu đất đai của các dân tộc trên thế giới là một động lực chính …